HEMOM FÖRETAGETTJÄNSTERSOTNINGKONTAKT

Skorstensfejare Björn Pettersson AB Arbetar med besiktningar av eldstäder och rökkanaler i samband med:

  Vibrationsalstrande verksamhet
  Nyinstallation
  Ägarbyte
  Besiktning i samband med byte av eldstad
  Besiktning av befintliga eldstäder som ej använts på länge

Jag hjälper även till med:

  Ritningskonsultation
  Råd och anvisningar
  Eldningsteknik
  Eldningsproblematik
  Borttagning av stopp och förtäppningar i rök- och ventilationskanaler
  Montering av kajskydd
  Rensning av imkanaler och spisfläktar

Skorstensfejare Björn Pettersson ABMobil: 070 - 323 32 29E-post: info[a]skorstensfejarebpab.se

Copyright © JEWEBdesign 2012